Menu
Your Cart

Вижте нашите специални предложения с неустоими цени ТУК

Общи условия

Предмет

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между електронен сайт за продажба на стоки и услуги Design and Stone.eu, наричан по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Клиенти с продуктов каталог: www.designandstone. Ползването, разглеждането, достъпът до този сайт от посетители и потребители, както и пазаруването на Клиенти от Доставчика, предполага приемането от тяхна страна на долуописаните общи условия.

Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на Доставчика: Ю Би Ем ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. България 99, ЖП Гара, Шоурум КАЛЕ 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Кърджали, Бул. България 99, ЖП Гара, Шоурум КАЛЕ 4. Данни за кореспонденция: гр. Кърджали, Бул. България 99, ЖП Гара, Шоурум КАЛЕ, имейл: sales@kale.bg, тел: +359 878 870404. Вписване в публични регистри: ЕИК 204862726

Характеристики на продуктовия каталог

Продуктовият каталог е достъпен в интернет на адрес www.kale.bg, чрез който Клиентите имат възможност да разглеждат, запитват и заявяват покупко-продажба и доставка на предлаганите в продуктовия каталог стоки, включително следното: 1. Да извършват електронни запитвания чрез интерфейса на страницата; 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата в Интернет; 4. Да се запознаят подробно с информацията в разделите.

Доставчикът може да експедира стоките чрез куриер и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Извършване на поръчка, транспорт, начини на плащане, документи. Цени.

Клиентът и Доставчикът съгласуват поръчката чрез комуникация по имейл, на място в търговския обект в гр. Кърджали, по телефона, Вайбър или друго средство за комуникация от разстояние.

Клиентите заплащат на Доставчика стойността на поръчанитие стоки и услуги съгласно поръчката или проформа фактурата или фактурата и настоящите общи условия.

Стоки, които ще се изработят по индивидуални размери, се заплащат авансово, преди започване на изпълнение на поръчката. Клиентът получава индивидуална оферта-проформа фактура след изпращане на размерите си на Доставчика, след избор на материал и допълнителни обработки.

Цената за транспорта се определя отделно и изрично от цената на стоките според тарифите на куриерските фирми в зависимост от количеството и теглото на стоките и отдалечеността на населеното място на доставка.

Доставчикът предоставя следните начини за плащане:

  • чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика преди изпращане на стоките
  • в брой в шоурума на Доставчика преди изпращане на стоките
  • чрез плащане с банкова карта чрез Лицензиран доставчик на платежни услуги mypos.eu
  • заплащането на стоки, които ще се изработят по индивидуални размери на клиента се извършва само и единствено авансово.

Доставчикът документира получаването на заплащане с издаването на фактура.

Всички публикувани цени са крайни цени с включен ДДС 20% съгласно Българското законодателство. Цените за стоките са ex works BG6600 Кърджали и не включват опаковка.

Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на поръчката могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления.

Опаковка и срокове за изпълнение и доставка

Стойността на опаковката и доставката до адрес на Клиента не са включени в публикуваните цени. Те се указват допълнително във фактурата/проформа фактура/оферта и се добавят към стойността на продуктите/услугите/стоките.

Опаковка: Доставчикът опакова стоките на палети, освен ако не е уговорено друго. Използват се палети със стандартни размери. При желание от страна на Клиента Доставчикът може да опакова стоките в други опаковки срещу допълнително заплащане. Стойността на палетите и/или другите опаковки, се добавя към стойността на поръчаните стоки/продукти/услуги и се указва на отделен ред в документите към поръчката/запитването – фактура, оферта, проформа фактура. Цените за опаковка са както следва: 12лв/палет с ДДС.

Срок за изпълнение: стоки в наличност се изпращат в рамките на 2-7 дни след заплащането им. Стоки, които се изработват по индивидуални размери на клиента: срокът за изпълнение зависи от наличността на материала, количеството, размерите и сложността на изделието. Ориентировъчен срок за изпълнение е вписан в офертата-проформа фактура. В случай, че клиентът се забави с авансовото плащане с повече от 2 дни от датата на офертата-проформа фактура, то Доставчикът не е обвързан повече с подадения ориентировъчен срок за изработка и ще подаде нов срок за изпълнение, когато плащането постъпи при Доставчика.

Срок за доставка: Доставчикът организира доставката с куриерски, транспортни или спедиторски фирми съобразно количеството, мястото на доставка и специфичните изисквания на Клиента. Обикновено доставката в България е в рамките на 1-5 дни, според мястото на доставка и графика на неговото обслужване от куриерската/транспортна фирма. Куриерски фирми, използвани от Доставчика, са, без да се ограничава само до тях: Спиди, Еконт. За доставки извън територията на Република България важи специален режим, който подлежи на уточняване с всеки клиент индивидуално.

Доставка с камион с падащ борд: Ако Клиентът не разполага с разтоварна техника на адреса за доставка, е необходимо да укаже това в бележките към поръчката. В този случай Доставчикът ще изпрати камион с падащ борд и палетна количка за разтоварване. При използването на тази опция теглото на палетите не трябва да надвишава 750кг.

Дата на начало на срока за изпълнение/доставка: счита се денят на получаване на дължимата сума в пълен размер по сметка на Доставчика или дата на получаване на плащането в брой в шоурума на Доставчика.

Използване на продуктовия каталог

За да се изпрати запитване/поръчка чрез ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ, Клиентът следва да въведе своите имена, имейл, телефон и място на доставка. Точният адрес за доставка се определя от Клиента, чрез попълване на формуляра за запитване/поръчка по електронен път в сайта на Доставчика или на по-късен етап след потвърждение на поръчката по тел. или имейл. С попълване на данните си в електронното запитване и маркиране на бутон “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване – Общи условия и Политика за поверителност”, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При извършване на запитване Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни.

Особени задължения на доставчика. Защита на потребителите.

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, които са физически лица – потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ. Снимките, изображенията и мострите дават обща представа за цветовете и външните характеристики. Възможни са разлики в цветовете и нюансите на продуктите, които не се считат за дефекти, а са свързани с процеса на производство и използването на различни природни материали. Тези естествени отклонения трябва да се приемат за присъщи, а не като дефекти. Мострата и публикуваните снимки не предполагат пълна еднаквост в  цветове, нюанси и структурата на плочите, защото определени различия са нормални. Предоставените размери на плочките са номинални, което означава, че действителните размери са в рамките на допустимия толеранс. Цената с включени всички данъци се публикува от Доставчика в профила на  стоките в сайта на ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ. Доставчикът си запазва правото да променя цените в продуктовия каталог без предварително да уведоми Клиентите за това. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите по електронен път на по-късен етап, със съобщение по Viber, лично на място в обекта на Доставчика, по мейл или по телефона. Транспортът извън пределите на България се договаря също допълнително.

Начинът на плащане, транспортът и изпълнението на поръчката се декларират в поръчката или проформата, предоставена на Клиента по имейл, Viber, Whatsapp или на място в обека на доставчика. Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати цената на транспорта преди или в момента на доставката им. За специфични поръчки по индивидуални размери (напр. отрязани по размер плочи или други изделия по индивидуален проект) се изисква 50% авансово плащане за включване на поръчката в производствения план на Доставчика.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се възползва от правото си на отказ в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай Клиентът е задължен да плати само куриерските разходи за връщане на стоката или да ги достави лично на място в обекта на Доставчика в гр. Кърджали, бул. България 99, ЖП Гара, Шоурум КАЛЕ.

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: – за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; – за доставка на стоки, изработени съобразно специфични изисквания и размери на Клиента или по негова индивидуална поръчка; – за доставка на стоки, които поради своето естество са влезли в употреба (вече монтирани или ползвани) или не могат да бъдат върнати или имат опасност от влошаване на качествените им характеристики; - при връщане на стоки, които са счупени, с наранени опаковки или без търговски вид.

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от поръчката в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови платените от Клиента суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ. От сумата, която Клиентът е платил, се удържат транспортните разходи за връщане на стокатата, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. От сумата допълнително се удържат и разходи в размер на 30лв/палет, когато върната стока е с нарушен или различен от изпратения търговски вид. Доставчикът има право да възстанови по-ниска сума, ако се докаже, че стоката междувременно е повредена, не е в оригиналната си опаковка или е непродаваема и е с намалена стойност. Доставчикът има право да не възстанови суми, когато се установи, че избирателно са взети продукти и се връщат само определени от тях. Доставчикът не възстановява суми за поръчки, които са направени по индивидуални размери.

Линк към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/ , тел.: 0700 111 20 .

Доставчикът предава стоките, може и чрез куриер, на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. (3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по предходните изречения и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента.

Доставчикът предава стоката, може и чрез куриер, на Клиента в съгласувания срок и според графика за разнос на куриерската фирма. Всички дати са приблизителни и Доставчикът не носи отговорност за забавяния от куриерската фирма, без оглед на причината за тях.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика по телефона, както и да му изпрати снимки по Viber или имейл. В случай на нарушена опаковка при транспорта Клиентът и Куриерът подписват протокол съобразно правилата на Куриерската фирма.

При предоставяне на общите условия за пазаруване, инструкциите за монтаж и употреба на стоките от производителя, Доставчикът не носи всякаква гражданска и наказателна отговорност за произшествия, които могат да произтекат от частично неспазване на инструкциите. Доставчкикът отхвърля и цялата отговорност, произтичаща от неправилно използване и употреба на продуктите от страна на Клиента и/ или ремонти с неоригинални, неспецифични резервни части или неспециализирани и нетествани предварително препарати за почистване, импрегниране, лакиране и поддръжка.

Защита на личните данни (Политика за поверителност)

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно действащите закони за защита на личните данни, по-специално Общата директива на ЕС относно защита на данните („ОДЗД”). Доставчикът ще използва данните на Клиента в процесите на офериране, обработка и доставка на поръчка, които са били посочени от Клиентите. (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност (Политика за защита на личните данни), достъпна на адрес www.kale.bg. Използването на сайта, както и възлагане на поръчки към Доставчика, включително в обекта в град Кърджали, по имейл, Facebook, www.kale.bg, Viber или телефон се счита за израз на съгласие с Политиката за поверителност (Политика за защита на лични данни).

Изменение и достъп до Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Клиенти, които са с неизпълнени текущи поръчки. Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.kale.bg.

Прекратяване

Настоящите общи условия и поръчки на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи: при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си; в случай на форс мажор; в случай на извънредно положение; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на всички общи условия. За неуредените въпроси в тези общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването на поръчките, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по общите условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на Доставчика на 15.05.2021г.